Thanh toán

Tài khoản ngân hàng :

Tên Tài Khoản : Huỳnh Thuận Nghĩa

Số Tài Khoản  : 0000000000000000

Tại Ngân hàng Sacombank -  Chi nhánh Chợ Lớn

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM LOẠI MÀU Á ĐÔNG