Thanh toán

Tài khoản ngân hàng :

Tên Tài Khoản : Huỳnh Thuận Nghĩa

Số Tài Khoản  : 0600 338 22645

Tại Ngân hàng Sacombank -  Chi nhánh Chợ Lớn

 

CÔNG TY TNHH KIM LOẠI Á ĐÔNG